Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

Consultatie van het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Toevoeging documenten, 11 februari 2019

Op 11 februari zijn aan de consultatie de volgende documenten toegevoegd: 1. de regeldrukparagraaf van de nota van toelichting; 2. de SIRA-rapportage 'Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012 (etc.)'.