Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

Consultatie van het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Toevoeging documenten, 11 februari 2019

Op 11 februari zijn aan de consultatie de volgende documenten toegevoegd: 1. de regeldrukparagraaf van de nota van toelichting; 2. de SIRA-rapportage 'Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012 (etc.)'.

Acties

Delen regeling