Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor tot het wijzigen van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009. Deze wijziging zorgt voor het stroomlijnen van de eisen die gesteld aan degenen die rijonderricht geven. Ze zijn ingegeven door de ervaringen met bijlessen van instructeurs uit de praktijk en deels door wijzigingen van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 zijn bekrachtigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2019
Einddatum consultatie 26-08-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 5191
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Rijinstructeurs;
• Brancheorganisaties;
• Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);
• Het Exameninstituut IBKI.

De regeling is bedoeld om eisen te stellen aan degenen die de bevoegdheid willen krijgen of houden tot het geven van rijonderricht. De wijzigingen hebben betrekking op:
• het verminderen van het aantal praktijkbegeleidingen in het kader van de bijscholing;
• het educatief traject van bijlessen voor instructeurs die de verplichte praktische bijscholing niet halen;
• het meer praktijkgericht maken van het herintrederstraject;
• enkele redactionele verbeteringen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten pakken gunstig uit voor de rijinstructeurs door vermindering van het aantal verplichte praktijkbegeleidingen. Ook kan een rijinstructeur door het volgen van de verplichte scholingsactiviteiten en eventueel een aanvullend educatief traject niet meer zijn bevoegdheid kwijtraken. Daarnaast wordt de invulling van het herintrederstraject meer praktijkgericht gemaakt, wat uiteindelijk de herintreding ten goede komt. De herintreder doet tijdens het traject meer praktische kennis op, die bij de latere werkzaamheden als rijinstructeur van belang zijn.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 26 augustus via deze website reageren op alle onderdelen van besluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit rijonderricht motorvoertuigen 2009

Bron: wetten.overheid.nl

In werking getreden per 1-4-2020

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Internetconsultatie wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 en Besluit rijonderricht motorri

Bron: www.internetconsultatie.nl

Kamerstukken voorgaande wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in de Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie Staatsblad Wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl