Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor tot het wijzigen van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009. Deze wijziging zorgt voor het stroomlijnen van de eisen die gesteld aan degenen die rijonderricht geven. Ze zijn ingegeven door de ervaringen met bijlessen van instructeurs uit de praktijk en deels door wijzigingen van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 zijn bekrachtigd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 juni 2020

Het besluit is per 1 april 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 3 juni 2020

De wijziging van het Besluit is in werking getreden per 1 april 2020.

Link toegevoegd, 3 juni 2020

In het staatsblad 2020, 37 is de wijziging van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 opgenomen. In de toelichting vindt u de reactie op de internetconsultatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 25 september 2019

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is gepubliceerd.