Wet toekomst accountancysector

Het voorstel strekt tot invoering van maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te verbeteren. Met deze maatregelen wordt uitvoering gegeven aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta), die bij brief van 20 maart 2020 aan beide Kamers der Staten-Generaal is gezonden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 25 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: