Wet toekomst accountancysector

Het voorstel strekt tot invoering van maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te verbeteren. Met deze maatregelen wordt uitvoering gegeven aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta), die bij brief van 20 maart 2020 aan beide Kamers der Staten-Generaal is gezonden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2021
Einddatum consultatie 16-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12037
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Accountants, accountantsorganisaties, gecontroleerde entiteiten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie document 'Beantwoording IAK-vragen'.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de regelingen worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen