Wet toekomst accountancysector

Het voorstel strekt tot invoering van maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te verbeteren. Met deze maatregelen wordt uitvoering gegeven aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta), die bij brief van 20 maart 2020 aan beide Kamers der Staten-Generaal is gezonden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 23 augustus 2021

Het ministerie van Financiën heeft signalen ontvangen dat door de vakantieperiode niet iedereen in staat is om tijdig te reageren op de Internetconsultatie van de Wet toekomst accountancysector. De reactietermijn is derhalve verlengd.