Wetsvoorstel bevoegdheidstoedeling en renteverificatie

Dit wetsvoorstel brengt verbeteringen aan in het wettelijk kader voor de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Hiermee wordt expliciet geregeld dat de Nederlandsche Bank bevoegd is om te beoordelen of een niet-significante bank faalt of waarschijnlijk zal falen. Het betreft daarnaast een wijziging van het faillissementsrecht voor deze instellingen, waaruit volgt dat de rente op een hoger gerangschikte vordering wordt voldaan voor de hoofdsom van een achtergestelde vordering.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
  • A Lam

    Alkmaar | 31 mei 2021 (11:44)