Wetsvoorstel bevoegdheidstoedeling en renteverificatie

Dit wetsvoorstel brengt verbeteringen aan in het wettelijk kader voor de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Hiermee wordt expliciet geregeld dat de Nederlandsche Bank bevoegd is om te beoordelen of een niet-significante bank faalt of waarschijnlijk zal falen. Het betreft daarnaast een wijziging van het faillissementsrecht voor deze instellingen, waaruit volgt dat de rente op een hoger gerangschikte vordering wordt voldaan voor de hoofdsom van een achtergestelde vordering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-04-2021
Einddatum consultatie 03-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11707
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, beleggingsondernemingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §4 van het algemeen deel van de memorie van toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de regeldrukgevolgen van het wetsvoorstel.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads