Wetsvoorstel bevoegdheidstoedeling en renteverificatie

Dit wetsvoorstel brengt verbeteringen aan in het wettelijk kader voor de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Hiermee wordt expliciet geregeld dat de Nederlandsche Bank bevoegd is om te beoordelen of een niet-significante bank faalt of waarschijnlijk zal falen. Het betreft daarnaast een wijziging van het faillissementsrecht voor deze instellingen, waaruit volgt dat de rente op een hoger gerangschikte vordering wordt voldaan voor de hoofdsom van een achtergestelde vordering.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 november 2021