Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Twee maatregelen uit dit pakket vergen wetswijziging. De derde maatregel uit dit wetsvoorstel heeft als doel om WIA-gerechtigden te stimuleren het werk te hervatten of uit te breiden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 33 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: