Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Reactie

Naam Quinta Essentia Interim Management (Ir. Jan G.M. van der Zanden)
Plaats Haarlem
Datum 14 juli 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Samenvatting
In de bijlage worden de volgende maatregelen bepleit:
1. Zorg dat bedrijfsartsen, inclusief hun beroepsvereniging de NVAB, zich strikt aan de STECR richtlijnen houden bij (arbeidsongeschiktheid als gevolg van) arbeidsconflicten; dus demedicaliseren.
2. Laat de toetsing door het UWV of de reïntegratie correct is verlopen, ook t.a.v. de inbreng van de bedrijfsarts, in stand.
3. Start een onderzoek naar de (vermeende?) verschillende wijze waarop het UWV de mate van arbeidsgeschiktheid beoordeelt bij het Deskundige Oordeel en bij de instroom in de WIA en zorg dat die verschillen geëlimineerd worden.
4. Maak het verzekeren van het risico op loondoorbetaling voor de eerste 2 jaar voor kleine ondernemingen verplicht, net als de WA verzekering voor motorrijtuigen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht