Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Reactie

Naam Stichting Geen Grens (dhr. Ger Essers)
Plaats Maastricht
Datum 14 juli 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Grenseffectrapportage wetsvoorstel is zeer gewenst
Er doen zich als gevolge van het verschil in duur tussen de Nederlandse (24 m), Belgische (12 m) resp. Duits (18 m) loondoorbetalingswetten bij ziekte problemen voor bij grensarbeiders, die laatstelijk in Duitsland resp. België werken en arbeidsongeschikt worden. Er ontstaat zgn. WIA-gaten. Het is onduidelijk in hoeverre het HvJ arrest Leyman resp. HvJ arrest Vesters door UWV toegepast moet worden. Er zijn geen openbare beleidsregels. Dat leidt tot grote onzekerheid bij grenswerkers.
Er moet ook helder worden of in het geval een Nederlandse grensarbeider in Duitsland resp. België werkt en arbeidsongeschikt wordt, hij na 12 maanden dan wel na 24 maanden een Nederland pro-rata WIA zal ontvangen.
Tot slot. Er zal absoluut juridisch onderzocht moeten worden of een Nederlandse werkgever, die zijn grenswerker in Duitsland of België moet verzekeren, bij ziekte de Nederlandse Wulbz moet toepassen dan wel de Duitse resp. Belgische wet loondoorbetaling bij ziekte. Dit probleem leidt tot grote onzekerheid bij werkgevers en hun grenswerkers.
En: er zal absoluut juridisch onderzocht moeten worden of een Belgische resp. Duitse werkgever, die zijn grenswerker in Nederland moeten verzekeren, bij ziekte de Nederlandse Wulbz moet toepassen dan wel de Duitse resp. Belgische wet loondoorbetaling bij ziekte. Dit probleem leidt tot grote onzekerheid bij werkgevers en hun grenswerkers.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht