Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

In bijgevoegd wetsvoorstel wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huis-bladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad zoals het gemeenteblad of het provinciaal blad. Tevens wordt een wettelijke regeling getroffen voor de voorziening "Berichten over uw buurt", waarmee iedereen via e-mail bericht kan ontvangen over berichten die betrekking hebben op het adres waarop hij is ingeschreven in de BRP.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: