Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

In bijgevoegd wetsvoorstel wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huis-bladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad zoals het gemeenteblad of het provinciaal blad. Tevens wordt een wettelijke regeling getroffen voor de voorziening "Berichten over uw buurt", waarmee iedereen via e-mail bericht kan ontvangen over berichten die betrekking hebben op het adres waarop hij is ingeschreven in de BRP.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 juni 2019

Consultatieverslag Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen (thans: Wet elektronische publicaties)

Document toegevoegd, 2 augustus 2018

  • Digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen Onderzoek naar de effecten van verplichte digitale publicatie van algemene bekendmakingen en mededelingen op de administratieve lasten

Consultatieperiode aangepast, 26 juni 2018

De termijn is in verband met de vakantieperiode verlengd tot 15 augustus