Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

In bijgevoegd wetsvoorstel wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huis-bladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad zoals het gemeenteblad of het provinciaal blad.
Tevens wordt een wettelijke regeling getroffen voor de voorziening "Berichten over uw buurt", waarmee iedereen via e-mail bericht kan ontvangen over berichten die betrekking hebben op het adres waarop hij is ingeschreven in de BRP.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-06-2018
Einddatum consultatie 15-08-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 4952
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Bestuursorganen die kennisgevingen en mededelingen publiceren
- Burgers die hiervan kennis nemen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- De toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt vergroot, omdat burgers en bedrijven eenvoudig berichten van bestuursorganen kunnen vinden en inzien. Dit leidt tot een besparing op administratieve lasten bij burgers en bedrijven van respectievelijk 151 mln. en 28 mln.
- Bestuursorganen moeten (voor zover zij nog niet elektronisch publiceren) hun werkwijze aanpassen. Na een overgangstermijn waarin de papieren publicatie wordt voortgezet naast de elektronische publicatie treedt een structurele besparing op door het beperken van advertentiekosten.

Waarop kunt u reageren

- het wetsvoorstel en de concept-memorie van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen Onderzoek naar de effecten van verplichte digitale publicatie van algemene bekendmakingen en mededelingen op de administratieve lasten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Bekendmakingswet

Bron: wetten.overheid.nl