Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit wetsvoorstel geeft mensen meer keuzes rondom pensioendatum. Mensen krijgen de keuze om een beperkt deel van het pensioen op te nemen als bedrag ineens. Dit gaat ook gelden voor bevroren pensioen in eigen beheer, nettopensioen, oudedagsvoorzieningen opgebouwd in de derde pijler en nettolijfrente. Daarnaast krijgen mensen meer keuzeruimte om eerder te kunnen stoppen met werken, doordat fiscale regels rondom regelingen voor vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof worden aangepast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 oktober 2020

Als bijlage het internetconsultatieverslag mbt de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 21 november 2019

Herstel van enkele onvolkomenheden

  • Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Consultatieperiode aangepast, 18 november 2019

Verkeerde jaartal opgenomen.