Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit wetsvoorstel geeft mensen meer keuzes rondom pensioendatum. Mensen krijgen de keuze om een beperkt deel van het pensioen op te nemen als bedrag ineens. Dit gaat ook gelden voor bevroren pensioen in eigen beheer, nettopensioen, oudedagsvoorzieningen opgebouwd in de derde pijler en nettolijfrente. Daarnaast krijgen mensen meer keuzeruimte om eerder te kunnen stoppen met werken, doordat fiscale regels rondom regelingen voor vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof worden aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2019
Einddatum consultatie 09-12-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9694
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deelnemers, gewezen deelnemers, pensioenuitvoerders, werknemers en werkgevers en gerechtigden tot en aanbieders van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor deelnemers is het gevolg van het keuzerecht bedrag ineens, dat de flexibiliteit ten aanzien van de aanwending van het pensioen toeneemt. Er bestaat meer ruimte om de aanwending van het pensioenvermogen te laten aansluiten op de persoonlijke situatie. Dit geldt eveneens voor de gerechtigden tot oudedagsvoorzieningen in de derde pijler.

Werkgevers kunnen, in overleg met werknemers, door de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing makkelijker besluiten tot het instellen van regelingen voor vervroegde uittreding. In de praktijk zullen sociale partners dankzij dit wetsvoorstel bij bestaande overleggen, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van cao’s, naar verwachting aanvullende afspraken maken over vervroegde uittreding en het benutten van de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof.

Door de uitbreiding van de fiscale ruimte om verlof te sparen kunnen werknemers meer verlof sparen en dit op verschillende momenten tijdens hun carrière inzetten. De verwachting is dat een deel van de werknemers dit aan het eind van hun loopbaan zal doen, in overleg met hun werkgever.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK vragen Wet Bedrag ineens