Wet abortus is zorg

Met dit wetsvoorstel vervalt artikel 296 (abortus provocatus) uit het Wetboek van Strafrecht. De wettelijke zorgvuldigheidseisen worden overgeheveld naar zorgwetgeving.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 143 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: