Wet abortus is zorg

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Dinteloord
Datum 4 februari 2024

Vraag1

Aan zorgverleners vragen wij of de wetgeving zorgvuldig is en zorgverleners ondersteunt bij het verlenen van goede zorg.
-

Vraag2

Aan vertegenwoordigers van de BES eilanden vragen wij of zij het huidige juridische model willen behouden of abortus uit het Wetboek van Strafrecht BES willen schrappen.
-

Vraag3

Aan alle anderen vragen wij of het wetsvoorstel zorgvuldiger kan en zo ja, hoe.
Abortus is beëindiging (doden) van het leven van een ongeboren baby. Dit onrecht kan je niet recht schrijven en/of recht praten. Als abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald en alleen onder zorg valt, verklaar je het leven van een ongeboren kind - in welke week/fase het zich dan ook bevindt - vogelvrij. Dus net als op de BES eilanden ook abortus in Nederland in het Wetboek van Strafrecht laten staan. Abortus strafbaar houden, is in deze tijd hard nodig om voor het ongeboren leven te blijven kiezen en hopelijk ook ervoor zorg te dragen.

Zowel de man/verwekker, vrouw als huisarts, abortusarts, gyneacoloog, verpleegkundige, zorgmedewerker, apotheker en/of medicijn verstrekker (abortuspil) en de Nederlandse overheid hebben morele verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het ongeboren kindje ook al is dit kindje ongepland of ongewenst. Verantwoordelijkheid start voor verwekking.

Er is een nieuw landelijk besef nodig van verantwoording voor kinderen voor verwekking in alle lagen van de maatschappij. Stel verplichte maatregelen in m.b.t. zorg dat gericht is op het behouden van het leven van het ongeboren kind en hulp voor aanstaande opvoeders, zodat oplossingen komen voor ontstane angst bij zwangere vrouw en man, financiële onzekerheden en situaties als gebrek aan woonruimte.