Wet abortus is zorg

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 4 februari 2024

Vraag3

Aan alle anderen vragen wij of het wetsvoorstel zorgvuldiger kan en zo ja, hoe.
Met belangstelling heeft Dokters van de Wereld kennisgenomen van het wetsvoorstel Abortus is zorg. Dokters van de Wereld is een medische mensenrechtenbeweging die zich in Nederland o.a. inzet om te zorgen dat alle vrouwen die in Nederland wonen een abortus kunnen krijgen, zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. In de praktijk zien onze vrijwillige artsen mensen die hun zwangerschap willen afbreken, maar deze behandeling direct zelf moeten financieren (bijvoorbeeld mensen zonder geldige verblijfsvergunning). Voor sommigen is dit een probleem, waardoor abortuszorg niet toegankelijk voor hen is.

Vanuit Dokters van de Wereld willen wij dan ook het belang benadrukken om abortuszorg volledig te decriminaliseren. Abortuszorg hoort niet thuis in het strafrecht. Abortus is gezondheidszorg en een recht voor iedereen.

We zijn daarom groot voorstander van het voorstel om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen.

Wel zien wij een belangrijk punt waarop het wetsvoorstel zorgvuldiger kan:

In het huidige wetsvoorstel blijft de subsidieregeling waarmee zwangerschapsafbrekingen worden vergoed in stand.

Dit baart ons grote zorgen, omdat hiermee de financiële drempel tot abortuszorg blijft bestaan voor mensen in Nederland die niet onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Dit betreft bijvoorbeeld mensen zonder een geldige verblijfsvergunning (ongedocumenteerde migranten), buitenlandse studenten en arbeidsmigranten zonder BSN. Deze groep valt buiten de WLZ en moet abortuszorg dus zelf bekostigen.

Wij benadrukken de noodzaak om de subsidieregeling voor zwangerschapsafbrekingen open te stellen voor iedereen die in Nederland verblijft en abortuszorg nodig heeft.

In bijgevoegd document geven wij verdere aanbevelingen om abortuszorg in Nederland toegankelijker te maken voor iedereen met een baarmoeder, die van deze zorg gebruik wenst te maken.

Bijlage