Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met tweede evaluatie, actieplan donorkinderen en omvorming Sdkb

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan enkele aanbevelingen van de tweede wetsevaluatie en het actieplan donorkinderen. Daartoe voorziet het o.a. in een regeling om het maximumaantal verwekkingen per donor centraal te kunnen monitoren en een regeling om donorkinderen in contact te kunnen brengen met halfbroers of -zusters.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 21 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: