Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met tweede evaluatie, actieplan donorkinderen en omvorming Sdkb

Reactie

Naam Stichting Donorkind (M.A.L. van der Meer)
Plaats Den Haag
Datum 28 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
In bijgesloten document staat een verdere uitleg van de punten die volgens Stichting Donorkind van belang zijn.

Allereerst valt op dat nergens gesproken wordt over de positieve plicht van ouders om hun kinderen in te lichten over hun ontstaansgeschiedenis. Zonder het garanderen van statusinformatie voor donorkinderen laat de overheid hun recht om op te groeien met hun familie, eerbiediging van privéleven, persoonsgegevens, toegang tot correcte medische gegevens en toegang tot het recht onbeschermd. Een actieve rol van de overheid tenminste door middel van een neutrale brief is noodzakelijk.

Het voorstel zegt niks over de problemen rond B- donoren die anoniem wensen te blijven. Door de adviescommissie die wordt ingesteld voor donoren van na 2004 zich ook te laten buigen voor donoren van voor 2004 kan worden gestreefd naar rechtsgelijkheid tussen degenen voor 2004 en die daarna.

Het monitoren en handhaven van maximumaantallen verwekkingen per donor lijkt mogelijk via de voorgestelde werkwijze. Echter er moet gekozen worden deze uit te breiden naar buitenlandse klinieken wanneer gameten worden gebruikt bij Nederlandse (wens)ouders of om het gebruik van gameten van buitenlandse klinieken bij Nederlandse (wens)ouders te verbieden.

De leeftijdgrenzen voor het verstrekken van donorgegevens of die van halfbroers/-zussen zouden volgens Stichting Donorkind moeten worden verlaagd of onder de 16 in overleg met ouders worden verstrekt.

De voorgestelde regeling om halfbroers of -zussen met elkaar in contact te brengen is verwarrend. Dit kan door middel van een directe vraag tot instemming van het verstrekken van gegevens zoals dit met donoren ook gaat.

De wijziging van samenstelling van het bestuur of college is een belangrijke vooruitgang net zoals het instellen van een adviescommissie.

Voor achtergrond verwijs ik naar het bijgeleverde document.
Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht