Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water 2025

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van een aantal Besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat om het Besluit activiteiten leefomgeving, het Invoeringsbesluit Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en het Besluit bodemkwaliteit.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: