Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water 2025

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van een aantal Besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat om het Besluit activiteiten leefomgeving, het Invoeringsbesluit Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en het Besluit bodemkwaliteit.

Wat is het doel van de wijzigingen?

  • Het herstellen van een aantal fouten, zoals verschrijvingen, inconsistenties en onjuiste verwijzingen;
  • Vanwege nieuwe inzichten worden regels over het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse opslagtanks van staal aangepast;Eerder gemaakte afspraken over lozingen door de glastuinbouw met substraatteelt worden vastgelegd;
  • De eisen voor weilanddepots met baggerspecie worden versoepeld.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met 13 februari 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerp-verzamelbesluit en de toelichting.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie15 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties