Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water 2025

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van een aantal Besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat om het Besluit activiteiten leefomgeving, het Invoeringsbesluit Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en het Besluit bodemkwaliteit.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 maart 2024

De samenvatting van de reacties op de internetconsultatie "Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water" is op de website gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.