Wetsvoorstel beleidsbeëindiging Vf en modernisering Pf

vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel. Participatiefonds (Pf): hervorming van de vereveningstaak inzake werkloosheidskosten en intensivering re-integratie van mensen met onderwijsuitkering.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: