Wetsvoorstel beleidsbeëindiging Vf en modernisering Pf

vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel. Participatiefonds (Pf): hervorming van de vereveningstaak inzake werkloosheidskosten en intensivering re-integratie van mensen met onderwijsuitkering.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 december 2019