Wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart voor samenvoeging fasen I en II verbod varend ontgassen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart. Met de wijziging wordt het verbod op varend ontgassen uitgebreid. Door de uitbreiding geldt het verbod vanaf 1 juli 2024 of zo snel mogelijk daarna niet alleen voor de stoffen bedoeld in fase I van het verbod uit het CDNI-verdrag, maar ook voor de stoffen bedoeld in fase II.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: