Wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart voor samenvoeging fasen I en II verbod varend ontgassen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart. Met de wijziging wordt het verbod op varend ontgassen uitgebreid. Door de uitbreiding geldt het verbod vanaf 1 juli 2024 of zo snel mogelijk daarna niet alleen voor de stoffen bedoeld in fase I van het verbod uit het CDNI-verdrag, maar ook voor de stoffen bedoeld in fase II.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 november 2023

21 november 2023. Het hoofdlijnenverslag is vandaag gepubliceerd.