Wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart voor samenvoeging fasen I en II verbod varend ontgassen

Reactie

Naam Koninklijke Binnenvaart Nederland (M.C.A. van der Linde)
Plaats Zwijndrecht
Datum 16 oktober 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de wijziging van het besluit en/of de bijbehorende toelichting?
L.S.
Onder verwijzing naar het bijgevoegde document treft u de reactie aan van de Koninklijke Binnenvaart Nederland.
Met hartelijke groet,
Maurits van der Linde
Beleidsadviseur Veiligheid en gevaarlijke stoffen
in opdracht van R. Leussink

Bijlage