Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

De Ambtenarenwet 2017 wordt met de inwerkingtreding van de Wnra van kracht. Een aantal voorschriften in de eerstgenoemde wet kunnen bij algemene maatregel van bestuur nader worden uitgewerkt. Dat gebeurt in dit ontwerpbesluit

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken