Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Reactie

Naam Orde van Octrooigemachtigden (Ir M. van Rooij)
Plaats Den Haag
Datum 3 juni 2019

Vraag1

Aan gemeenten, provincies en waterschappen wordt specifiek aandacht gevraagd voor de artikelen 3 en 4. Daarbij is de vraag of grondslagen in de eigen verordeningen voor het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid voor een ambtelijke functie vallen binnen het bereik van de artikelen 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit.
In de bijlage missen we de eed/belofte van de Orde van Octrooigemachtigden, welke hierbij is aangehecht. Kunt u onse eed/belofte toevoegen?

Vriendelijke groeten,
Michiel van Rooij

penningmeester
Orde van octrooigemachtigden

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht