Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID19

Het ministerie van IenW bereidt een subsidieregeling voor, vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod ten tijde van de jaarwisseling 2020-2021. Door de ontwikkelingen rond de verspreiding van COVID-19 en in verband daarmee de grote druk op de zorg en handhaving, is op 13 november 2020 door het kabinet besloten tot een tijdelijke vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2020/2021. Gelet op het specifieke karakter van de vuurwerkbranche, komen er extra steunmaatregelen voor de vuurwerksector.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 26 mei 2021

Deze regeling treedt in werking met ingang van 21 mei 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum ingediende aanvragen van subsidies.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 mei 2021

Het verslag op hoofdlijnen van de Internetconsultatie en een inhoudelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierop is beschikbaar op de consultatiepagina. IenW geeft tevens aan welke wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van de binnengekomen reacties.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 24 februari 2021

In artikel 14 stond als jaartal 2020, dit moet zijn 2021. Dat is in deze versie aangepast.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 20 februari 2021

In de eerdere versie van de concept-regeling was een fout geslopen. Die is met deze tweede versie van 20 februari hersteld.