Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID19

Het ministerie van IenW bereidt een subsidieregeling voor, vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod ten tijde van de jaarwisseling 2020-2021.
Door de ontwikkelingen rond de verspreiding van COVID-19 en in verband daarmee de grote druk op de zorg en handhaving, is op 13 november 2020 door het kabinet besloten tot een tijdelijke vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2020/2021.
Gelet op het specifieke karakter van de vuurwerkbranche, komen er extra steunmaatregelen voor de vuurwerksector.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-02-2021
Einddatum consultatie 14-03-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12616
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Detailhandelaren/verkopers van eindejaarsvuurwerk
• Vuurwerkbedrijven

Doel van de subsidieregeling is het steunen van de extra activiteiten die vuurwerkbedrijven en detailhandelaars van eindejaarsvuurwerk uitvoeren of hebben uitgevoerd als gevolg van het vuurwerkverbod. De steun aan de branche betreft ten eerste de opslag en transport van het niet verkochte F2 vuurwerk, en de financiering daarvan. Ten tweede wordt gedoeld op specifieke kosten voor de eindejaarsvuurwerkverkoop van 2020, die door het verbod niet heeft kunnen plaatsvinden, en het annuleren van die verkoop. De steun betreft alleen het vuurwerk dat onder het tijdelijke verbod viel, dus “eindejaarsvuurwerk”: consumentenvuurwerk met uitzondering van het F1 en fop- en schertsvuurwerk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de regeling wordt verwacht dat detailhandelaren worden gesteund bij activiteiten die nodig waren door het vuurwerkverbod, die specifiek zijn voor vuurwerkwinkels en niet ondervangen worden in het instrumentarium van de generieke steunmaatregelen (TVL/NOW).
Daarnaast worden vuurwerkbedrijven gesteund bij het een jaar extra opslaan van het niet verkochte vuurwerk en de daarvoor gemaakte en te maken extra transportkosten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 14 maart 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Rechterlijke uitspraak over Vuurwerkverbod

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl

TK-motie Kröger en Wassenberg

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl