Technische wijzigingen BTIV

In consultatie zijn de voorstellen van de regering om technische verbeteringen aan te brengen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: