Technische wijzigingen BTIV

In consultatie zijn de voorstellen van de regering om technische verbeteringen aan te brengen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Verder proces consultatie-opbrengst, 14 januari 2016

In december 2015 is het BTIV aan u voorgelegd.

Het bekendmaken van de reactie van BZK is aan regels gebonden. Het BTIV wordt eerst aangeboden aan de Tweede Kamer. Dan blijkt wat naar aanleiding van de consultatie is veranderd. De uitgebreide reactie op de consultatie wordt gepubliceerd op woningwet2015.nl.

Het BTIV komt dit voorjaar in de Tweede Kamer aan bod; daarna volgt de Raad van State. Beoogd is dat het voorstel op 1 juli 2016 in werking treedt.