Ontwerpregeling spuk regionale structuur NPLW

De regionale structuur is onderdeel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Deze regeling is voor de periode 2023 t/m 2025 en beoogt gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de warmtetransitie en de uitvoering van de transitievisies warmte of uitvoeringsplannen. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: