Ontwerpregeling spuk regionale structuur NPLW

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Tiel
Datum 22 maart 2023

Vraag1

U kunt een reactie geven op de gehele conceptregeling.
Naar verwachting wordt de bestaande regionale RES overlegstructuur benut voor de regiocoördinator warmte. Voor de RES is een cyclus van 2 jaarlijkse voortgangsrapportages en een vrij lichte financiële verantwoording ten aanzien van de besteding van de RES middelen. We nemen de voortgang rondom warmte nu mee in de voortgangsrapportage RES. Hoe wordt dit vanuit het NPLW bezien qua voortgang en financiële verantwoording? Of is een voortgangsrapportage vanuit NPLW helemaal niet aan de orde?