Ontwerpregeling spuk regionale structuur NPLW

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiden
Datum 23 maart 2023

Vraag1

U kunt een reactie geven op de gehele conceptregeling.
Over het geheel blij met de extra uitkering voor regionale structuur warmte. De doelen van samenwerking, expertise en projectcapaciteit sluiten aan bij behoefte. Coördinatie en organisatie op aanwending en exploitatie van warmtebronnen (waaronder geo- en aquathermie) zijn onderwerpen die specifiek ook opgepakt zouden kunnen worden vanuit zowel deze extra uitkering als de meer reguliere RES-gelden.

Graag zoals voorgesteld aan de RES-regio overlaten hoe het geld verder uitgegeven wordt.

Verzoek om aanpassing van tekst: In artikel 1 van de voorgestelde regeling staat dat de regiocoördinator door de colleges aangewezen wordt. Dit is geen gebruikelijke taak van college’s. Voorstel om het aanwijzen van de regiocoördinator te laten plaatsvinden door de RES-organisatie van de regio.

Tenslotte nog een oproep om naast deze financiering ook vooral door te pakken met de financiering van onrendabele toppen en governance via de wet collectieve warmte voor zowel distributie als transport van warmte. Zonder financiering in de uitvoering en duidelijke governance rond warmte heeft deze SPUK slechts zeer beperkte meerwaarde.