Schrappen tweejaarseis bij periodieke registratie artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren en wijzigen overgangsrecht voor orthopedagogen-generalist in opleiding

Verschillende beroepen in de zorg mogen alleen worden uitgeoefend door mensen die zijn ingeschreven in een register: het BIG-register. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen, tandartsen en apothekers. Elke vijf jaar moeten deze zorgverleners zich opnieuw registreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat de zorgverlener voldoende uren heeft gewerkt in zijn beroep of scholing heeft gevolgd. Met dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld de eisen over de gewerkte uren aan te passen. Voorgesteld wordt dat voortaan ook de uren die zijn gewerkt vóór een werkonderbreking van langer dan twee jaar mogen worden meegeteld bij de vraag of iemand voldoende uren heeft gewerkt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: