Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Schrappen tweejaarseis bij periodieke registratie artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren en wijzigen overgangsrecht voor orthopedagogen-generalist in opleiding

Consultatie gesloten Zorg en gezondheid

In het kort

Verschillende beroepen in de zorg mogen alleen worden uitgeoefend door mensen die zijn ingeschreven in een register: het BIG-register. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen, tandartsen en apothekers. Elke vijf jaar moeten deze zorgverleners zich opnieuw registreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat de zorgverlener voldoende uren heeft gewerkt in zijn beroep of scholing heeft gevolgd. Met dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld de eisen over de gewerkte uren aan te passen. Voorgesteld wordt dat voortaan ook de uren die zijn gewerkt vóór een werkonderbreking van langer dan twee jaar mogen worden meegeteld bij de vraag of iemand voldoende uren heeft gewerkt.

Daarnaast wordt met dit ontwerpbesluit voorgesteld te regelen dat personen die bezig zijn met een door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen vastgesteld opleidingstraject, zes maanden langer de tijd krijgen om dit traject af te ronden.

Reacties op deze consultatie6 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties