Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs

Reactie

Naam Praktijkcollege Het Plein (Docent/Mentor/Stagebegeleider M Koppes)
Plaats Amsterdam
Datum 21 januari 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Afgelopen jaar heb ik als examinator voor het eerst gewerkt met het Schooldiploma Praktijkonderwijs. Met een aantal PRO scholen in Amsterdam werken we samen om te zorgen dat iedere leerling die daarvoor in aanmerking komt op een officiële manier zijn diploma kan halen binnen het PRO onderwijs. Ik zie als docent dat het enorm belangrijk en waardevol is, dat ook onze leerlingen nu serieus worden genomen en als volwaardig worden gezien door ze ook de kans op een diploma te geven. Leerlingen zijn enorm trots, ze voelen zich erbij horen, kunnen nu net als andere leerlingen vieren dat ze het examen hebben gehaald en een officieel diploma verdienen. Je betrekt ze op deze manier op een positieve manier bij de samenleving en sluit ze niet buiten. Leerlingen sluiten hun middelbare school periode af, net zoals dat op VMBO-HAVO-VWO de standaard is, met een examen en dan dus een diploma. Ik zie bij leerlingen, ouders, maar ook de stagebedrijven een positief effect van het diploma. Een gevoel van trots, eigenwaarde, meetellen en met een eigen Portfolio in staat zijn om de volgende stap te maken, of dat nu arbeid is of doorleren op ROC Entree. Dus wat mij betreft, snel organiseren dat het binnen Nederland overal mogelijk is om als Praktijk-leerling een officieel diploma te kunnen halen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht