Reparatiewet OCW 20## II

Met dit wetsvoorstel worden technische en redactionele wijzigingen aangebracht in verschillende wetten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is om de wetgeving te verbeteren en te verduidelijken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: