Reparatiewet OCW 20## II

Reactie

Naam Grondslag bekostiging lichamelijke oefening Bert Fransen
Plaats Eindhoven
Datum 10 april 2024

Vraag1

Wilt u reageren op de Reparatiewet OCW 20##? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Geachte heer/mevrouw,
Is het mogelijk om in deze reparatiewet ook artikel 121 lid 2 van de Wet op de expertisecentra op te nemen? Bij de laatste herziening van die bepaling (01/04/2022) is ten onrechte de tekst van artikel 126 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs integraal overgenomen waardoor de grondslag voor de bekostiging van lichamelijke oefening voor SO/VSO-scholen niet meer is opgenomen in de WEC.
Verder bestond er onduidelijkheid in het veld of met de term 'uren' in artikel 126 lid 2 WPO en 121 lid 2 WEC 'klokuren' of 'lesuren' werd bedoeld. Inmiddels is - uit andere stukken - duidelijk geworden dat hiermee 'lesuren' wordt bedoeld. Mogelijk kan dat nog verduidelijkt worden in de wet.