Ministeriele regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de ministeriele regeling (vanaf nu: regeling) beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW voor. Deze regeling wordt opgesteld ten behoeve van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van aanbieders van essentiële diensten (AED’s). De regeling is gericht op verhoging van de digitale weerbaarheid binnen de sectoren op het terrein van infrastructuur en waterstaat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2021
Einddatum consultatie 29-03-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12579
Onderwerpen Criminaliteit Rampen Staatsveiligheid Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van Essentiele Diensten voor de sector vervoer (luchtvaart en maritiem) en de sector drinkwater zoals aangewezen in het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni).

Het doel is het verhogen van de digitale weerbaarheid van AED’s. Met een hogere digitale weerbaarheid kunnen incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen en/of de impact ervan kan verkleind worden. Om het doel te bereiken zijn de maatregelen uit bijlage van artikel 3a van het gewijzigde Bbni (zie de link bij de overige documenten) verder uitgewerkt en toegelicht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het opstellen van deze regeling kan beter worden aangesloten op best practices door het voorschrijven van een risicogestuurd Information Security Management System (ISMS) met bijbehorende maatregelen. De maatregelen gaan uit van de primaire verantwoordelijkheid van AED’s zelf, maar geeft de sectorale toezichthouder meer houvast om te sturen op het niveau van de beveiliging en waar nodig ook in te kunnen grijpen. De maatregelen sluiten aan op best practices en/of gangbare normen zoals de ISO27001, ISO27002, IEC 62443 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 maart 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Bron: wetten.overheid.nl

Internetconsultatie wijziging Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Bron: www.internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl