wijziging Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Deze wijziging van het Bbni vult de aanwijzing aan van aanbieders van een essentiële dienst (AED's) en andere vitale aanbieders als bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Daarnaast stelt dit besluit sectoroverstijgende nadere regels over de door AED's te nemen beveiligingsmaatregelen (artikelen 7 en 8 Wbni).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-02-2020
Einddatum consultatie 06-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9779
Onderwerpen Criminaliteit Rampen Staatsveiligheid Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van een essentiële dienst (AED's) en andere vitale aanbieders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De in of op grond van dit besluit aan te wijzen aanbieders gaan onder het voor hen geldende regime van de Wbni vallen, zoals een meldplicht voor ernstige ICT-incidenten en (voor AED's) eisen aan de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen. De nadere regels over beveiliging in de bijlage geven invulling aan de open normen van de artikelen 7 en 8 Wbni en bieden AED's meer rechtszekerheid.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wbni

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Het huidige Bbni

Bron: wetten.overheid.nl