wijziging Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Deze wijziging van het Bbni vult de aanwijzing aan van aanbieders van een essentiële dienst (AED's) en andere vitale aanbieders als bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Daarnaast stelt dit besluit sectoroverstijgende nadere regels over de door AED's te nemen beveiligingsmaatregelen (artikelen 7 en 8 Wbni).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: