Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit plantgezondheid

De Europese Plantgezondheidsverordening (EU 2016/2031) en de Europese Controleverordening (EU 2017/625) zijn per 14 december 2019 rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. In Nederland leidt dit tot aanpassing en herziening van de wet- en regelgeving op fytosanitair terrein. Het Besluit Plantgezondheid geeft uitvoering aan diverse voorschriften uit de Plantgezondheidswet en wordt verder uitgewerkt in ministeriële regelingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2019
Einddatum consultatie 04-06-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het concept Besluit plantgezondheid is van belang voor de plantaardige keuringsdiensten en voor ondernemers en organisaties werkzaam in de land- en tuinbouwsector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Besluit plantgezondheid regelt de aanwijzing van (bevoegde) autoriteiten, naast de minister, voor een aantal deelgebieden. Dat is noodzakelijk om de huidige feitelijke taakuitvoering, waaronder toezicht op naleving van voorschriften, zoveel mogelijk te kunnen continueren. Daarnaast geeft het Besluit het kader voor retributies, boetecategorieën van bestuurlijke boetes en preventieve maatregelen.

Waarop kunt u reageren

Op het volledige concept Besluit plantgezondheid kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling