Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit plantgezondheid

De Europese Plantgezondheidsverordening (EU 2016/2031) en de Europese Controleverordening (EU 2017/625) zijn per 14 december 2019 rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. In Nederland leidt dit tot aanpassing en herziening van de wet- en regelgeving op fytosanitair terrein. Het Besluit Plantgezondheid geeft uitvoering aan diverse voorschriften uit de Plantgezondheidswet en wordt verder uitgewerkt in ministeriële regelingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.

Zoeken
Uitgebreid zoeken