Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging van het besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een wijziging op het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer (centrale ontheffingverlening bussen) voor. In verschillende Nederlandse gemeenten rijden al lijnbussen die langer zijn dan de toegestane 18,75 meter. Dit zijn vaak gelede bussen (met één of twee ‘harmonica’s ertussen). Hiernaast hebben verschillende vervoerders de wens geuit om bussen met aanhangwagens voor personenvervoer te kunnen gebruiken voor lijndiensten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
29-09-2017
Einddatum consultatie
27-10-2017
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen
Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel van deze wijziging is om deze (dubbel)gelede bussen en bussen met aanhangwagens toe te laten voor gebruik in het verkeer, op die plekken en tijden die de wegbeheerder aangeeft. Daartoe wordt de bevoegdheid voor het toelaten van deze bussen aan de RDW gegeven. De bussen worden ook APK-plichtig. Deze wijziging betekent (ten overvloede) niet dat deze voertuigen daarna zomaar gebruikt kunnen worden. De voertuigen mogen (vanwege hun grote lengte) alleen worden gebruikt op wegen en op tijden die de wegbeheerder aangeeft. Zo kan ook de verkeersveiligheid gewaarborgd blijven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Effect is dat vervoersmaatschappijen en concessie-verleners meer mogelijkheden krijgen om grotere reizigersstromen (bijvoorbeeld in de spits) te vervoeren terwijl buiten de spits dan met kleiner materieel kan worden gereden. Deze grotere capaciteit kan op die trajecten tot kortere reistijd voor de reizigers leiden.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om belangstellenden en belanghebbenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorgenomen besluit en nota van toelichting. Op de gehele voorgenomen wijziging kan een reactie worden geven.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling